Dzienny Dom Opieki Medycznej – co to takiego? Kto może skorzystać z opieki w DDOM? Jak długo można korzystać z opieki w DDOM? Gdzie mieści się DDOM Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i w jakich godzinach jest otwarty? Jak można zostać pacjentem DDOM? Harmonogram realizacji wsparcia Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Harmonogram realizacji wsparcia

W ramach projektu "Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby" realizowane są dwie formy wsparcia (obie realizowane w siedzibie DDOM przy ul. Kościuszki 86 w Olsztynie)

  1. Usługi zdrowotne - świadczone są w godzinach pracy DDOM, czyli w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30, w okresie od 15.11.2016 r. do 30.11.2018 r. (długość pobytu pacjenta w DDOM oraz liczba spędzanych w nim przez pacjenta godzin ustalane są w ramach indywidualnego planu leczenia).
  2. Usługi szkoleniowe dla członków rodzin pacjentów DDOM - szkolenia prowadzone indywidualnie, w terminach i godzinach dostosowanych do potrzeb odbiorców szkoleń.
W najbliższym miesiącu nie przewiduje się prowadzenia usług szkoleniowych.