Dzienny Dom Opieki Medycznej – co to takiego? Kto może skorzystać z opieki w DDOM? Jak długo można korzystać z opieki w DDOM? Gdzie mieści się DDOM Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i w jakich godzinach jest otwarty? Jak można zostać pacjentem DDOM? Harmonogram realizacji wsparcia Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Osobiście w biurze projektu
telefonicznie (89) 523-64-02
lub mailowo: kadrycaritas@gmail.com