Dzienny Dom Opieki Medycznej – co to takiego? Kto może skorzystać z opieki w DDOM? Jak długo można korzystać z opieki w DDOM? Gdzie mieści się DDOM Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i w jakich godzinach jest otwarty? Jak można zostać pacjentem DDOM? Harmonogram realizacji wsparcia Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Jak można zostać pacjentem DDOM?

Rekrutacja do DDOM prowadzona jest w sposób ciągły (skierowania można dostarczać w dowolnym momencie, o kolejności przyjmowania pacjentów decyduje kolejność zgłoszeń).

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie (stania się pacjentem DDOM) należy udać się do lekarza rodzinnego (w przypadku pacjentów, którzy byli hospitalizowani w ciągu ostatnich 12 miesięcy) lub do lekarza prowadzącego leczenie szpitalne (w przypadku pacjentów przechodzących leczenie szpitalne) i uzyskać od niego skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz kartę oceny stanu klinicznego (wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej).

należy dostarczyć do biura projektu:
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn