Dzienny Dom Opieki Medycznej – co to takiego? Kto może skorzystać z opieki w DDOM? Jak długo można korzystać z opieki w DDOM? Gdzie mieści się DDOM Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i w jakich godzinach jest otwarty? Jak można zostać pacjentem DDOM? Harmonogram realizacji wsparcia Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Dzienny Dom Opieki Medycznej – co to takiego?

Dzienny dom opieki medycznej jest innowacyjną formą sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, tworzoną w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. Powstanie tego typu placówki ma na celu zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz sprawowanie tej opieki w warunkach możliwie zbliżonych do domowych.

Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie (2 posiłki – II śniadanie lub podwieczorek oraz dwudaniowy obiad), prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.