Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie Caritas w swoim zakresie prowadzi hostel, pomoc psychologiczną, pomoc socjalną, prawną, pedagogiczną oraz medyczną dla swych podopiecznych.

W placówce prowadzone są również grupy wsparcia. Udzielana jest także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, przemocy domowej, agresji, przemocy seksualnej oraz wykorzystywaniu dzieci.

W miejscowości Brąswałd k/Olsztyna prowadzony jest Dom Samotnej Matki. Samotne matki wraz z dziećmi znajdujące się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Domu Samotnej Matki w Brąswałdzie najczęściej są ofiarami przemocy fizycznej, bądź psychicznej swoich oprawców. Do placówek trafiają najczęściej bez żadnych środków do życia. W ośrodkach tych kobiety te uzyskują pomoc, wsparcie emocjonalno-duchowe, poczucie bezpieczeństwa oraz dach nad głową dla siebie i swoich dzieci. Kontakt: 89/535-01-66.