Świetlice Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Działalność Świetlic Caritas polega na pracy z dziećmi i młodzieżą, a celem świetlic jest stworzenie właściwych warunków do prawidłowego funkcjonowania, rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci.

Podopieczni tych placówek mają zapewnioną fachową opiekę w czasie wolnym od zajęć szkolnych, mają możliwość korzystania z korepetycji, korzystania z dożywiania, uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych a także imprezach tematycznych m.in. Wigilia, Dzień Dziecka, uczą się odpowiednich zachowań, wzmacnia się ich samoocenę, biorą udział w zbiórkach, konkursach, etiudach teatralnych, mogą aktywnie wykorzystać czas wolny pod opieką wychowawcy i pedagoga, dodatkowo dzieci te mogą spędzić wakacje na koloniach lub półkoloniach organizowanych przez Caritas.

Świetlice stały się dla swoich podopiecznych miejscem ucieczki od szarej rzeczywistości, schronieniem przed codziennymi problemami, „domem” w którym uczy się ich odpowiedniego postępowania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc niesiona dzieciom szybciej trafia, do całej ich rodziny. Nasze placówki: Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Górowie Iławeckim Świetlica „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Caritas” przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach