Stołówka dla osób ubogich i bezdomnych

Stołówka dla osób bezdomnych i ubogich w Archidiecezjalnym Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II w Olsztynie pomaga w walce z niedożywieniem osób biednych, ubogich, bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. Każdego dnia wydawanych jest ponad 300 porcji gorącej zupy z chlebem, a 200 porcji posiłku trafia do rodzin wielodzietnych i osób samotnych oraz do podopiecznych schroniska.

Stołówka funkcjonuje dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy. Dzięki tej pracy jadłodajnia może w sposób bezinteresowny nieść pomoc osobom potrzebujących. Każdego roku w stołówce organizowana jest Wigilia i Śniadanie Wielkanocne dla wszystkich podopiecznych placówki. Dodatkowo osoby bezdomne mogą skorzystać z łaźni, odzieżowi.

Z roku na rok powiększa się liczba ludzi korzystających z jadłodajni. Stołówka dla osób bezdomnych i ubogich w Olsztynie wychodzi naprzeciw negatywnym zjawiskom wykluczenia społecznego, marginalizacji tych grup społecznych.