Realizowane projekty

  • Opieka wytchnieniowa
  • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
  • Pomoc osobom bezdomnym
  • Bezpieczne WTZ
  • Pomoc Żywnościowa
  • Hospicjum Stacjonarne Dla Dzieci