Założenia i cele programu SKRZYDŁA

Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. „Skrzydła” to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego. Kontakt: 89/534-01-17

SKARBONKA SKRZYDEŁ to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Archidiecezji Warmińskiej z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które nie zostały objęte stałą opieką w programie. Wpłacający może określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane środki np. obuwie, dożywianie itp. Osoba wspierająca Program otrzyma rozliczenie z przekazanej darowizny.

Aby powiększyć Skarbonkę Skrzydeł dokonaj wpłaty na podany nr konta:

Caritas Archidiecezji Warmińskiej 10-125 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 45

Bank Pekao S.A. Oddział w Olsztynie 71 1240 5598 1111 0000 5033 4618

REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁAANKIETA EWALUACYJNA UCZNIADEKLARACJA DLA FIRMDEKLARACJA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHWNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA PROGRAMEM SKZRYDŁA