#WdzięczniMedykom

Projekt “Wdzięczni Medykom” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane Caritas Polska przez szpitale i personel medyczny w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Zakłada on interwencyjną zbiórkę pieniędzy na niezbędne wyposażenie placówek medycznych zaangażowanych w walkę z pandemią, w tym zakup m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej dla medyków (m.in. maseczek, rękawic, fartuchów i przyłbic). Zbiórka skierowana jest zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych i biznesu.


W pierwszej kolejności wsparcie będą otrzymywały te placówki, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Lista szpitali, które zostały objęte projektem znajduje się na stronie https://caritas.pl/medycy i jest otwarta. Może być uzupełniana o kolejne placówki w oparciu o informacje zebrane przez Caritas Polska bądź sugestie ze strony potencjalnych partnerów.


Kluczowe obszary wsparcia dla wskazanych placówek zostały zidentyfikowane przez Caritas Polska w porozumieniu z placówkami ochrony zdrowia.


#WdzięczniMedykom #Caritas

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej