UBI CARITAS - 25 lat Caritas Polska - Uroczystość w Teatrze Polskim

W Teatrze Polskim w Warszawie 9 października, w siedzibie Caritas Polska odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Rodziny, jako przedmiotu troski Caritas, a w sobotę, 10 października, uroczysta ekumeniczna "Gala Ubi Caritas". Nagrody "Ubi Caritas" przyznawane są od 2003 roku w kategoriach Darczyńca, Świadectwo, Współpraca.Za ciężką pracę i zaangażowanie na rzecz Caritas Archidiecezji Warmińskiej wyróżniona została pani Czesława Jankowska, wieloletni pracownik, a później wolontariusz Caritas, przez wiele lat pełniąca funkcję Sekretarza Caritas Archidiecezji Warmińskiej, inicjator i realizator wielu ważnych dzieł Caritas.W tym roku, ze względu na wyjątkową okazję do świętowania i podsumowań, zmieniono formułę przyznawania nagrody. Dyrektorzy Caritas Diecezjalnych zostali poproszenie o wskazanie 1 osoby, która w sposób szczególny wpisała się w działanie danej Caritas w całym 25-leciu jej istnienia.Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej