Turnus polonijny dla dzieci z Wileńszczyzny

Rozpoczął się już 18. turnus kolonijny polonijno-językowy Caritas Archidiecezji Warmińskiej dla dzieci z Wileńszczyzny. Placówką letniego wypoczynku jest Ośrodek Wypoczynkowo-Edukacyjny Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach nad jez. Łańskim. Na wypoczynek na Warmię przyjechało 43 młodych Polaków ze Szkoły Średniej im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach i z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach w rej. solecznickim. We wspólnocie kolonijnej wypoczywa również dwoje dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach i troje z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach. Temu projektowi, który współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami, sprzyja hasło kolonii polonijnych 2016: ”Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie-naucz. Jeśli nie wie-wytłumacz. Jeśli nie może-pomóż.- Kolonie letnie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich szansą na kształtowanie postaw”, a głównym celem jest pogłębienie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie języka polskiego w praktyce. Atrakcyjny program dziesięciodniowego pobytu zakłada zajęcia rekreacyjne nad jez. Łańskim oraz udział w wielu wydarzeniach. Przeżyją wycieczkę do Trójmiasta, w kościele NSPJ w Olsztynie wezmą udział we Mszy św., która zostanie odprawiona z okazji 72. Rocznicy operacji „Ostra Brama” (akcja „Burza”) wraz z Żołnierzami Światowego Związku AK. Właśnie teraz przygotowują oprawę liturgiczną i program artystyczny z tej okazji (Tryptyk Wileński), a w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim spotkają z wojewodą i przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Będzie również okazja skupić się nad historią Warmii, ponieważ koloniści wybierają się do Butryn i do Bałd, gdzie w pobliżu „Wrót Warmii” znajduje się aleja biskupów warmińskich. W Butrynach koloniści zostali zaproszeni do Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO i przeżyją tam niezapomniane popołudnie i wieczór. W Gietrzwałdzie zapoznają się z historią objawień Maryjnych i zabiorą na Wileńszczyznę wodę z cudownego źródełka. Warmińska Caritas od 1999 roku organizuje turnusy polonijne dla dzieci z Wileńszczyzny. Kierownikiem Kolonii Letnich jest Pan Krzysztof Gajewski.

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej