Sprawozdania Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Sprawozdanie merytoryczne Caritas za rok 20142014

Sprawozdania z działalności świetlic 2013/2014.2014 2014

Sprawozdania z działalności świetlic rok 2014.2014 2014

Sprawozdanie merytoryczne i rachunek wyników Caritas za rok 20132014 2014
Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej