Uroczyste podziękowania dla Sióstr Albertynek

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia 2015 roku została odprawiona Msza św. w kaplicy Caritas o godzinie 15.00, której przewodniczył dyrektor Caritas ks. Paweł Zięba. We Mszy św. uczestniczyli kierownicy podległych Stacji Opieki Caritas w Pieniężnie, Górowie Iławeckim, Nidzicy i Hospicjum Domowego Caritas w Olsztynie, pracownicy centrali Caritas oraz zaproszeni goście. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie podsumowujące kilkuletnią pracę sióstr albertynek w Caritas Warmińskiej. Podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce s. Wiktorii Teresy Zgorzałek – kierownika Hospicjum Domowego Caritas w Olsztynie, s. Rafaeli Joanny Osak – szefa kuchni i stołówki oraz s. Salomei Urszuli Darmetko – koordynatora w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla kobiet ofiar przemocy domowej i ich dzieci złożył dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej ks. Paweł Zięba.

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej