Z „Siatką” po miłosierdzie

„Siatka Miłosierdzia” to nietypowa forma prowadzenia zbiórki żywności, środków czystości i środków higieny osobistej. Do szkół i parafii, które wyrażą zainteresowanie udziałem w akcji, Caritas przekaże bezpłatnie „Siatki” - papierowe torby na zakupy, na których umieszczono informacje o prowadzonej zbiórce (szkoły i parafie będą proszone jedynie o pokrycie kosztów przesyłki, jeśli konieczne będzie przesłanie siatek pocztą)„Siatki” odbierane będą przez chętnych uczniów i parafian, wypełniane przez nich trwałymi produktami żywnościowymi i środkami czystości i higieny osobistej, a następnie przekazywane z powrotem do parafii lub do centrali Caritas, gdzie zebrane produkty wykorzystywane będą do udzielenia pomocy potrzebującym rodzinom.W 2015 roku akcja spotkała się z niezwykłym odzewem ze strony ludzi dobrej woli. W parafiach archidiecezji rozprowadziliśmy niemal 7 tysięcy Siatek Miłosierdzia, a hojność i ofiarność ludzi, którzy wypełniali je po same brzegi, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.Zgłoszenia chęci udziału w akcji, wraz z podaniem liczby Siatek, prosimy kierować na adres mailowy: olsztyn@caritas.pl lub pod nr tel. (89) 523-64-02 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00) do 24.10.2016 r. Odbiór gotowych Siatek zaplanowany jest na drugi tydzień listopada.Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej