Rodzinne Domy Dziecka

Podstawowym celem Rodzinnych Domów Dziecka Caritas jest stworzenie i funkcjonowanie na zasadach zwyczajnej polskiej rodziny, domu dla podopiecznych placówek.

Dzieci te mają zapewnioną całkowitą i całodobową opiekę. Wszystkie ich podstawowe potrzeby materialne, duchowe, zdrowotne, emocjonalne, egzystencjalne są zaspakajane.

Opiekunowie gwarantują swym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, otaczają ich fachową opieką. Uczą prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie, okazywania uczuć, współpracy. Dzieciom odsłaniany jest obraz prawidłowo funkcjonującej rodziny. Wpajano im prawidłowe postawy i wzorce. Prostowanie zaległości u podopiecznych wyniesionych z domów rodzinnych w wielu płaszczyznach wymaga dłuższego czasu, wytrwałości, odporności i wielu umiejętności opiekunów.