Rodzina Rodzinie – pomóż rodzinom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, przez rodziny, wspólnoty, środowiska czy firmy w Polsce. Do akcji mogą włączyć zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl. W serwisie internetowym przedstawione są krótkie opisy rodzin z informacją o budżecie rodzinnym. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma. Możliwe jest też złożeni jednorazowej ofiary, która nie pociąga za sobą żadnych długoterminowych zobowiązań.



Pomocą objęte są trzy kategorie rodzin potrzebujących wsparcia: osoby mieszkające w Aleppo w Syrii, uchodźcy syryjscy w Libanie oraz będący w nędzy z powodu zapaści spowodowanej kryzysem uchodźczym Libańczycy. Partnerami w programie Rodzina Rodzinie są: Caritas Liban oraz misja sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi działająca w Aleppo.



„Rodziny, którymi się opiekuję straciły wszystko. Akcja, którą proponuje Caritas Polska przywraca im godność. Pytacie o ich imiona, prosicie o ich zdjęcia, o potrzeby, to są ludzie, którzy zostali zauważeni” – zauważa Siostra Urszula Brzonkalik ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi pracująca w Aleppo.



„Akcja ta pozwala na wydobycie ludzkich historii z anonimowego, statystycznego zjawiska jakie stanowią uchodźcy czy ofiary bombardowań w Aleppo. Pozwala ona na pomoc spersonalizowaną, w której wiemy komu, pozwala na osobiste zaangażowanie się w sprawie losu ofiar tej wojny” – powiedział ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.



Wszystkie szczegóły dotyczące pomocy dostępne są na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl



Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej