Realizowane projekty
  • Pomoc Żywnościowa
  • Dzienny Dom Opieki Medycznej
  • Modernizacja Budynków Przystani Żeglarskiej
  • Hospicjum Stacjonarne Dla Dzieci
Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej