Realizowane projekty
  • Pomoc Żywnościowa
  • Dzienny Dom Opieki Medycznej
  • Modernizacja Budynków Przystani Żeglarskiej
Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej