Pomoc dla seniora

„Pomoc dla seniora” to nowa akcja pomocowa Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem.


Pomoc w ramach akcji kierowana jest przede wszystkim do dwóch grup podopiecznych Caritas diecezjalnych: seniorów, którzy w sposób szczególny są zagrożeni panującą epidemią, oraz do osób bezdomnych, które, pozbawione miejsca zamieszkania i dostępu do środków higieny, wymagają wzmożonej pomocy żywnościowej i higienicznej.


W ramach akcji, Caritas Archidiecezji Warmińskiej, dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Caritas Polska oraz pomocy licznych darczyńców i sponsorów, prowadzi następujące działania:

a)wsparcie w wykonywaniu zakupów oraz pomoc rzeczowa (żywność środki higieny, środki czystości, środki ochrony osobistej) dla seniorów, którzy zgłaszają się do Caritas za pośrednictwem dedykowanego numeru telefonu;

b)codzienne wydawanie „na wynos” obiadów osobom bezdomnym;

c)zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do łaźni Caritas;

d)wydawanie bezdomnym maseczek ochronnych.Więcej o akcji pod adresem https://caritas.pl/pomocdlaseniora


#PomocDlaSeniora #Caritas #ZobaczBezdomnego

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej