Zapytania ofertowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Projekty budowlano-wykonawcze stanowiące załącznik do zapytania ofertowego z dnia 12.08.2019 r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji OZE w budynku przy ul. Kętrzyńskiej 44 w Bartoszycach na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej"
Aktualizacja wykonana w dniu 20.08.2019Projekt budowlany architektoniczny rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Olsztynie, ul. Kromera 5 i 7 na potrzeby hospicjum stacjonarnego i domowego CARITAS.Projekt wykonawczy "Modernizacja budynków przystani żeglarskiej na cele turystyczno-szkoleniowe w Rybakach gm. Stawiguda"

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na wyłanienie generalnego wykonawcy na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku pokoszarowego na cele turystyczno-hotelowe/ hotel „Bielik” w miejscowości Rybaki gm. Stawiguda”.Ofertę proszę złożyć w terminie do 31.03.2017r. do godz. 13:00 w formie pisemnej na adres: Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Rybaki 5, 11-034 Stawiguda lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zapytanie ofertowe nr 8/5.2/DDOM na realizację usług psychologicznych/psychoterapeutycznych na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Ofertę proszę złożyć w terminie do 01 marca 2017 roku do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Caritas Archidiecezji Warmińskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 02.03.2017 r. oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:


Pracownia Psychologiczna Joanna Roszak, ul. Towarnickiego 12/2, 10-771 Olsztyn, cena 50,00 zł brutto

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na wyłonienie generalnego wykonawcy na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja budynków przystani żeglarskiej w miejscowości Rybaki gm. Stawiguda", w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Dziedzictwo Naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne Wykorzystanie Zasobów.Ofertę proszę złożyć w terminie do 10 listopada 2016r do godz.13.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie dostarczania posiłków (II śniadania, obiadu i podwieczorka) dla nie więcej niż 15 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 86 w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę proszę złożyć w terminie do 2 listopada 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Caritas Archidiecezji Warmińskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 03.11.2016 r. oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:


„Mniam Mniam” Piotr Mikulewicz, ul. Dębowa 5, 10-687 Bartąg, cena brutto 13,50 złZapraszamy do złożenia oferty na dostarczenie sprzętu i akcesoriów do rehabilitacji dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę proszę złożyć w terminie do 19 paźdzernika 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu i akcesoriów do rehabilitacji dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę proszę złożyć w terminie do 19 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług psychologicznych/psychoterapeutycznych na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę proszę złożyć w terminie do 20 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę proszę złożyć w terminie do 20 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOfertę proszę złożyć w terminie do 20 października 2016r do godz.16.00 w siedzibie zamawiającego lub do godz. 24.00 faksem nr: 89 523-64-02 bądź na adres olsztyn@caritas.pl.

Obok zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inwestycji.


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń ośrodka szkolenia wolontariatu i posług hospicyjnych zewnętrznych na Dzienny Dom Opieki Medycznej w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Kościuszki 86 w ramach projektu „Zdrowiej w domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej – wsparcie dla rodzin w czasie choroby” nr POWR.05.02.00-00-0055/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Caritas Archidiecezji Warmińskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 16.09.2016 r. oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlane "Skorłutowski" sp. j. Jerzy i Ewa Skorłutowscy ul. Gietkowska 9c 10-170 Olsztyn, data wpłynięcia: 15.09.2016, cena: 86 999,79 zł brutto