Pomoc dla Nazara z Ukrainy

Pani Oksana Bej, mieszkanka Ukrainy, zwraca się z prośbą o pomoc dla swojego syna Nazara. 5 sierpnia 2015r Nazar uległ poważnemu wypadkowi, pracując w firmie budowlanej koło Działdowa. W wyniku wypadku nastąpiło poważne uszkodzenie kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Leczenie wymaga wielomiesięcznej rehabilitacji. Nazar obecnie przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Dzięki staraniom lekarzy, serdecznej opiece i pracy pielęgniarek, rehabilitantów, a także wielogodzinnej, codziennej opiece mamy u chorego obserwuje się powolną poprawę w czynnościach ruchowych.Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do niesienia pomocy dla Nazara poprzez konto Caritas Archidiecezji Warmińskiej:PKO SA 71 1240 5598 1111 0000 5033 4618 w tytule przelewu NAZARWpłaty z zagranicy

PKOPPLPW 71 1240 5598 1111 0000 5033 4618 w tytule przelewu NAZARDziałalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej