Z Solecznik do Rybak

Zakończył się już 17. turnus kolonijny dla dzieci z Wileńszczyzny. Caritas Archidiecezji Warmińskiej od 1999 r. organizuje kolonie letnie polonijno-językowe dla młodych Polaków spod Wilna. Tym razem na letni wypoczynek na Warmię przyjechało 45 uczniów ze swoimi nauczycielami z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i ze Szkoły Średniej im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach w rej. solecznickim.Uczestników kolonii serdecznie powitał ks. Piotr Hartkiewicz dyrektor Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach nad Jeziorem Łańskim. W ciągu dziesięciodniowego pobytu w Polsce koloniści doskonalili umiejętności posługiwania się językiem polskim w czasie zajęć umuzykalniających, pogłębiali wiedzę o Polsce i swój patriotyzm. Sprzyjało temu hasło turnusu kolonijnego „Język polski – śpiewająco!”, ponieważ podczas pracy wychowawczej na naszych koloniach przed laty powstała grupa wokalna „Podwileńskie Talenty”. Programową atrakcją były zajęcia rekreacyjne nad Jeziorem Łańskim: w szczególności spływy kajakowe i jazda konna, wycieczka do Trójmiasta i Olsztyna.Koloniści wzięli udział w niedzielnej Eucharystii w kościele NSPJ w Olsztynie, gdzie przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św., która została sprawowana w intencji bohaterów i 71. rocznicy operacji „Ostra Brama”. Grupa wokalna „Podwileńskie Talenty” na zakończenie Mszy św. wykonała owacyjnie „Tryptyk Wileński”. Odbyło się spotkanie z tej okazji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Historyk dr Paweł Warot wygłosił prelekcję na temat akcji „Burza”, w ramach której podczas operacji „Ostra Brama” żołnierze AK z Okręgu Wileńskiego zdobyli Wilno spod okupacji niemieckiej oraz mówił o Polsce kresowej. Pan kpt. Andrzej Olszewski obdarował wszystkich kolonistów wartościowymi upominkami i dzięki niemu wzięli udział w seansie edukacyjnym w Olsztyńskim Planetarium. Dzięki Państwu Kamili i Bartoszowi Boguckim, właścicielom Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach koloniści aktywnie spędzili popołudnie i wieczór.

Jesteśmy również wdzięczni przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, którzy przeprowadzili dla kolonistów zajęcia edukacyjne nt. bezpiecznego zachowania się na terenie gospodarstw rolnych. Na zakończenie zajęć przeprowadzili test wiedzy z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich. Pobyt na Warmii koloniści zwieńczyli spacerem w Alei Biskupów Warmińskich w pobliżu „Wrót Warmii” w Bałdach i pieszą wycieczką do kościoła w Orzechowie. Dyrektor Warmińskiej Caritas ks. Paweł Zięba i koordynator Wakacyjnej Akcji Caritas Krystyna Kucewicz jeszcze na początku turnusu spotkali się z kolonistami, którzy wyrazili im wielką wdzięczność. Faktem jest, że większość uczestników kolonii była po raz pierwszy w Polsce. Turnus kolonijny był elementem projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może – kolonie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich” w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej