Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we FromborkuWarsztaty Terapii

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezjii Warmińskiej we Fromborku funkcjonują w kanoni p.w. Św. Michała Archanioła od 1 lipca 2006 roku. Są placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 30 niepełnosprawnych osób w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uczestnicy warsztatów objęci są opieką psychoterapeutyczną i rehabilitacyjną. Działają dzięki środkom PFRON, Powiatu oraz Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Przeznaczają również na swoje potrzeby dochody z organizowanych systematycznie kiermaszy prac podopiecznych. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje kierownik warsztatów.

Ważne ! Jeżeli osoba pragnąca zostać uczestnikiem WTZ, posiada już takie orzeczenie, ale brak w nim wskazań do terapii zajęciowej, powinna powtórnie złożyć wniosek w celu zmiany orzeczenia.Uczestnicy

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

a działalność warsztatów jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników w ramach realizowanego programu terapii przeznaczana jest na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników np. wyjazdy do kina, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i inne. W ramach treningu ekonomicznego każdy uczestnik otrzymuje środki finansowe, za które uczy się samodzielnie wykonywać zakupy.

Uczestnikami warsztatów są osoby z terenu powiatu braniewskiego. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z pobytem w warsztatach. Dla zamiejscowych uczestników WTZ zapewnia darmowy dojazd i powrót do miejsca zamieszkania.Nasze Kanonie

Kanonia św. Michała, mieszcząca obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej, których funkcjonowanie finansowane jest w większości przez PFRON oraz Powiat.

W Kanonii (kurii) Św. Stanisława działa jadłodajnia z zapleczem kuchennym dla osób najuboższych, a z części pomieszczeń korzystają uczestnicy warsztatów terapii.

Dom Samopomocy - sala rehabilitacyjna, multimedialna, plastyczna, komputerowa, godpodarstwa domowego,rękodzielnicza w Kanonii Matki Bożej Wniebowziętej.

W kanonii św. Piotra. mieści się niepubliczne schronisko młodzieżowe jako placówka oświatowa zapewniająca bazę noclegową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.