Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we FromborkuDom samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku

Z dniem 01.03.2010 na terenie powiatu braniewskiego rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku. Przeznaczony jest on dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i pośledzeniem umysłowym z powiatu braniewskiego. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się na terenie ogrodów kanonickich w ich południowej części. Ogrodzony teren wokół budynku jest wykorzystany jako plac rekreacyjny przeznaczony dla uczestników Domu. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Organizacja działalności Domu dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczestników. Neogotycka Kuria (kanonia) pw NMP, zbudowana w połowie XIX w. znajduje się w części południowej Wzgórza Katedralnego, przy ul. Katedralnej, i mieści się tam Środowiskowy Dom Samopomocy, funkcjonujący podobnie do Warsztatów Terapii Zajęciowej. nad wejściem znajduje się odrestaurowana, barokowa rzeźba NMP, wykonana z piaskowca.Działalność

usługi opiekuńcze obejmujące: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności

całokształt spraw zmierzających do rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, kształtowania samodzielności i zasad współżycia społecznego, rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, inicjowanie i rozwijanie działań integracyjnych ze środowiskiem.

ogniska, party, grille, wycieczki, zielone szkoły, plenery artystyczne, spotkania w ŚDS i u przyjaciół placówki, organizowanie i udział w imprezach integracyjnych, okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncerty, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, itp. organizowanie i udział w festiwalach i konkursach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych jak również udział w olimpiadach i zawodach sportowych, organizowanie wystaw artystycznych, wieczorki taneczne i bale.

ergoterapia – terapia poprzez zajęcia manualne, socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, towarzyskich, arteterapia – terapia sztuką, muzykoterapia.Nasze Kanonie

Kanonia św. Michała, mieszcząca obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej, których funkcjonowanie finansowane jest w większości przez PFRON oraz Powiat.

W Kanonii (kurii) Św. Stanisława działa jadłodajnia z zapleczem kuchennym dla osób najuboższych, a z części pomieszczeń korzystają uczestnicy warsztatów terapii.

Dom Samopomocy - sala rehabilitacyjna, multimedialna, plastyczna, komputerowa, godpodarstwa domowego,rękodzielnicza w Kanonii Matki Bożej Wniebowziętej.

W kanonii św. Piotra. mieści się niepubliczne schronisko młodzieżowe jako placówka oświatowa zapewniająca bazę noclegową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.