Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we FromborkuNasze Centrum

Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku

Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku powstało na podstawie Dekretu Ks. Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, na początku bieżącego stulecia. Mieści się w zewnętrznych kanoniach (kuriach) zespołu sakralno-obronnego, na Wzgórzu Katedralnym, które są obecnie własnością Kapituły Warmińskiej. Kanonie (kurie) związane były nierozerwalnie z obecnością we Fromborku Kapituły Warmińskiej, siedzibą biskupa warmińskiego (do 1340 r.) oraz ukończoną w roku 1388 Katedrą. Budowane, wykupywane i podnoszone ze zniszczeń wojennych przez kolejnych kanoników kapituły warmińskiej. W skład Centrum Młodzieży Caritas we Fromborku wchodzą: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kanonii św. Michała Środowiskowy Dom Samopomocy w Kanonii Matki Bożej Wniebowziętej, Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kanonii św. Piotra Jadłodajnia z zapleczem kuchennym w Kanonii św. StanisławaCzym się zajmujemy

Kanonia św. Piotra jest obecnie siedzibą Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego Caritas Archidiecezji Warmińskiej, które jest placówką oświatową i prowadzi wyodrębnioną działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorca), z przeznaczeniem na cele statutowe.

Obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności obejmujące: całokształt spraw zmierzających do rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, kształtowania samodzielności i zasad współżycia społecznego, rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, inicjowanie i rozwijanie działań integracyjnych ze środowiskiem.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 30 niepełnosprawnych osób w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uczestnicy warsztatów objęci są opieką psychoterapeutyczną i rehabilitacyjną.

Jadłodajnia z zapleczem kuchennym jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada salę jadalną dla 50 osób.Nasze Kanonie

Kanonia św. Michała, mieszcząca obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej, których funkcjonowanie finansowane jest w większości przez PFRON oraz Powiat.

W Kanonii (kurii) Św. Stanisława działa jadłodajnia z zapleczem kuchennym dla osób najuboższych, a z części pomieszczeń korzystają uczestnicy warsztatów terapii.

Dom Samopomocy - sala rehabilitacyjna, multimedialna, plastyczna, komputerowa, godpodarstwa domowego,rękodzielnicza w Kanonii Matki Bożej Wniebowziętej.

W kanonii św. Piotra. mieści się niepubliczne schronisko młodzieżowe jako placówka oświatowa zapewniająca bazę noclegową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.