Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej we FromborkuDla turystówCentrum Informacji Turystycznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul.Młynarska 5A 14 - 530 Frombork tel./fax. +48 (55) - 244 - 06 - 77Muzea i zabytki

ul.Katedralna 8, 14-530 Frombork

ul.Katedralna 8, 14-530 Frombork

ul.Katedralna 8, 14-530 Frombork

ul.Katedralna 8, 14-530 Frombork

ul. Elbląska 2, 14-530 Frombork

ul. A. Mickiewicza, 14-530 Frombork

SZPITAL ŚW. DUCHA, POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKANasze Kanonie

Kanonia św. Michała, mieszcząca obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej, których funkcjonowanie finansowane jest w większości przez PFRON oraz Powiat.

W Kanonii (kurii) Św. Stanisława działa jadłodajnia z zapleczem kuchennym dla osób najuboższych, a z części pomieszczeń korzystają uczestnicy warsztatów terapii.

Dom Samopomocy - sala rehabilitacyjna, multimedialna, plastyczna, komputerowa, godpodarstwa domowego,rękodzielnicza w Kanonii Matki Bożej Wniebowziętej.

W kanonii św. Piotra. mieści się niepubliczne schronisko młodzieżowe jako placówka oświatowa zapewniająca bazę noclegową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.