Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji WarmińskiejKanonie we Fromborku

  • Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W trzech z nich, kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK. Kiedy Komisja Majątkowa uznała własność Kapituły, wróciły one w bardzo złym stanie, otrzymał je w użyczenie wraz z jeszcze jedną kanonią Matki Bożej Wniebowziętej Caritas Archidiecezji Warmińskiej, potem zostały poddane gruntownym remontom.

  • Dzięki dużym nakładom pracy i środków, zostały wyremontowane i są praktycznie użytkowane przez Caritas Kanonie Św. Stanisława Kostki, Św. Michała, Św. Piotra oraz kuria pw Najświętszej Maryi Panny.

  • Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie kanoniczne - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310. Osiedle kanonickie złożone wówczas z budynków zgrupowanych wokół poszczególnych kurii roztaczało się z trzech stron Wzgórza Katedralnego. Liczne wojny w wieku XV i XVII, jakie nawiedziły Frombork, niszczyły i rujnowały kanonie, które później były odbudowywane i przebudowywane. Do naszych czasów w obecnym kształcie i wystroju zachowało się jedynie 6 kanonii. Nieliczne spośród zachowanych kurii kanonicznych dają nikłe wyobrażenie o dawnym ich wyglądzie zwłaszcza, że zniknęło niemal wszystko, co je otaczało: stajnie, budynki i urządzenia gospodarcze, dawne ogrody wraz z upiększeniami w postaci fontann, klombów, założeń parkowych.Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.