Jadłodajnia

Jadłodajnia Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku

Budynek Kanonii Św. Stanisława Kostki we Fromborku, po przekazaniu Caritas w użytkowanie przez Kapitułę, wymagał wielu niezwykle kosztownych, ze względu na zabytkowy charakter, remontów i modernizacji. Prace te trwały niemalże przez całą pierwszą dekadę obecnego tysiąclecia. Dzięki ogromnej pracy i staraniom Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz Kapituły Warmińskiej, przy wsparciu środków rządowych, samorządowych i administracyjnych oraz Caritas Polska, kanonia będąca niegdyś własnością Mikołaja Kopernika, wygląda, działa i funkcjonuje w obecnej postaci. Poza wydawaniem posiłków, finansowanych częściowo we współpracy z MGOPS we Fromborku, często organizowane były dla osób ubogich takie uroczystości, jak Wigilia, czy Śniadanie Wielkanocne. z rodzin ubogich.

Jadalnia z zapleczem kuchennym należy do dzieł charytatywnych Caritas Archidiecezji Warmińskiej, funkcjonuje nieodpłatnie, utrzymując się z dobrowolnych ofiar, kwot odpisów z 1% podatku, programów pomocowych Caritas Polska oraz subwencji publicznych uzyskiwanych drogą udziału w otwartych konkursach ofert.

Poza wydawaniem posiłków, finansowanych częściowo we współpracy z MGOPS we Fromborku, często organizowane były dla osób ubogich takie uroczystości, jak Wigilia, czy Śniadanie Wielkanocne. W czasie wakacji jadłodajnia służy posiłkami dzieciom kolonijnym z rodzin ubogich.

Budynek Kanonii służy również różnorodnym imprezom organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. W czasie wakacji jadłodajnia służy posiłkami dzieciom kolonijnym

Od samego początku reaktywacji struktur charytatywnych kościelnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Caritas Archidiecezji Warmińskiej – 30 .11. 1989 r.), pierwszymi zadaniami w czasie transformacji było tworzenie kuchni i jadłodajni dla osób ubogich, a szczególnie bezdomnych.Nasze Kanonie

Kanonia św. Michała, mieszcząca obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej, których funkcjonowanie finansowane jest w większości przez PFRON oraz Powiat.

W Kanonii (kurii) Św. Stanisława działa jadłodajnia z zapleczem kuchennym dla osób najuboższych, a z części pomieszczeń korzystają uczestnicy warsztatów terapii.

Dom Samopomocy - sala rehabilitacyjna, multimedialna, plastyczna, komputerowa, godpodarstwa domowego,rękodzielnicza w Kanonii Matki Bożej Wniebowziętej.

W kanonii św. Piotra. mieści się niepubliczne schronisko młodzieżowe jako placówka oświatowa zapewniająca bazę noclegową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.