Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji WarmińskiejInformacje

  • SPOTKANIE FORMACYJNETradycją lat poprzednich, pracownicy Caritas Archidiecezji Warmińskiej uczestniczyli w weekendowym spotkaniu formacyjnym. Tym razem gościlismy we Fromborku. Tematem przewodnim konferencji był zbliżający sie Święty Rok Miłosierdzia.

  • X lat Centrum Mlodziezy Caritas we FromborkuSwiętowaliśmy X rocznicę powstania Centrum Młodzieży Caritas we Fromborku. Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył Metropolita Warmiński Ks. Abp Wojciech Ziemba. Spotkanie przy kawie zaproszonych gości

  • NIE PRACUJEMY, LECZ SŁUŻYMYWe Fromborku, w kanoniach na wzgórzu katedralnym, w których dawniej zamieszkiwali warmińscy kanonicy, Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadzi dwie placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

  • KANONIE OŻYŁY
Jeszcze 10 lat temu wzgórze katedralne przy katedrze we Fromborku było niczym zapomniane miejsce. Zaniedbany park, chylące się ku ruinie kanonie, w których przed laty mieszkali warmińscy kanonicy, w tym ten najsłynniejszy – Mikołaj Kopernik.

Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.