Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji WarmińskiejSpotaknie formacyjne Caritas we Fromborku

  • Tradycją lat poprzednich, pracownicy Caritas Archidiecezji Warmińskiej uczestniczyli w weekendowym spotkaniu formacyjnym. Tym razem gościlismy we Fromborku. Tematem przewodnim konferencji był zbliżający sie Święty Rok Miłosierdzia. Oczywiście nie mogło zabraknąć także czasu na moldlitwę, zwiedzanie i integrację. Dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom z Fromborka za ich niezwykłą gościnność, Księdzu Piotrowi i Księdzu Pawłowi za przybliżenie nam przestrzeni miłosierdzia w codziennej służbie na rzecz innych oraz idei Świętego Roku Miłosierdzia, Panu Wojtkowi z Fromborskiej Katedry za wspaniałe opowieści o Katedralnym Wzgórzu.Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.