Archidiecezjalne Centrum Młodzieżowe Caritas Archidiecezji WarmińskiejOgrody przy kanoniach

  • Obecnie trwają prace mające na celu odtworzenie dawnych ogrodów przy kanoniach, które były siedzibami kanoników we Fromborku. Koszt odrestaurowania założeń parkowych jest wysoki, już Ks. Biskup Dr Jacek Jezierski, poprzedni Prepozyt Warmińskiej Kapituły Katedralnej, a obecnie Biskup Ordynariusz Diecezji Elbląskiej, ubiegał się o dofinansowanie projektu w różnych instytucjach, także Unii Europejskiej. Park będzie odnowiony, zrobione nowe nasadzenia, umieszczone obiekty małej architektury, uporządkowane alejki oraz umieszczone tablice informacyjne o historii miejsca.

    "Park powinien stać się kolejną atrakcją turystyczną obok katedry, grobu Kopernika i muzeum słynnego astronoma i kanonika warmińskiego. Z parku chętnie korzystać będą także mieszkańcy Fromborka" - powiedział bp Jezierski. Jak opisuje w książce pt. "Frombork" dr Jerzy Sikorski historyk i badacz życia Mikołaja Kopernika, kanonie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w Polsce północnej. Uzupełniają one Wzgórze Katedralne, które w przeszłości miało zarówno charakter obronny jak i stanowiło miejsca kultu religijnego. Charakter Ogrodów Kanonicznych na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku zmieniał się na przestrzeni wieków.Decyzją Komisji Majątkowej, Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszej połowie lat 90-tych odzyskała kanonie zewnętrzne we Fromborku. Kurie kanoniczne, domy fromborskich kanoników z początku XIV w. to unikatowe obiekty zabytkowe w skali całego kraju. W kanonii św. Stanisława, św. Michała Archanioła i św. Piotra była siedziba PTTK.

Kurie fromborskie są jedynym w swoim rodzaju architektonicznym zespołem w północnej Polsce. Kurie - domy fromborskich kanoników to budowle nawiązujące do stylu polskich dworków o bogatym wyposażeniu wnętrz i usytuowaniu w ogrodach. Pierwsza wiadomość o kanoniach została zawarta w przywileju lokacyjnym Fromborka z roku 1310.