Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy

Od 13 stycznia przebywa na terenie Polski 176 osób polskiego pochodzenia i ich rodzin z terenów Ukrainy, gdzie toczą się działania wojenne. Przebywają w Ośrodku Caritas w Rybakach i w Ośrodku KPRM w Łańsku. Dziękujemy za liczne przejawy zainteresowania i chęć przyjścia z pomocą naszym Rodakom i ich rodzinom.Aby efektywnie skorzystać z Państwa pomocy prosimy, aby wszelkie propozycje dotyczące pracy i pomocy w znalezieniu zakwaterowania kierować przez:BANK OFERT

Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSW, tel. 22 60 139 35, 22 60-174-33; adres mailowy: repatriacja@msw.gov.plPOMOC MATERIALNA

Koordynator pomocy: pani Joanna Damięcka tel. 89 523 64 02 lub 603 200 211, mail: polacy.donbasu@o2.plPOMOC FINANSOWA

Pomoc finansową na konto Caritas Archidiecezji Warmińskiej Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn

Konto PKO S.A. 71 1240 5598 1111 0000 5033 4618 z dopiskiem DONBAS

REGON: 040013112, NIP 739-020-82-83, KRS 000245507

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej