Centrum Pielęgniarstwa w Pieniężnie i Ornecie

Centrum Pielęgniarstwa w Pienięznie wraz z filią w Ornecie realizuje opiekę nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów oraz wymagają określonych świadczeń pielęgniarskich.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania.

Rejestracja telefoniczna 55 244 61 33; tel. kom. 0 501 239 203 lub osobiście w godzinach pracy Stacji Opieki Caritas