Carrefour i Caritas razem

Wspólna inicjatywa Carrefour Polska, Fundacji Carrefour oraz Caritas Polska jest odpowiedzią na pogłębiający się problem niedożywienia dzieci w Polsce. Jest to już III ogólnopolska edycja programu „Dożywiania z Carrefour” obejmująca swym zakresem 42 placówki. Świetlica w Górowie Iławeckim została objęta tą inicjatywą. Dzięki niej możemy zapewnić swym podopiecznym pełnowartościowy posiłek.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00. Do świetlicy uczęszcza 30 wychowanków w wieku od 6 do 13 roku życia z terenu miasta i gminy Górowo Iławeckie Świetlica zapewnia swym podopiecznym ciepłą rodzinną atmosferę, spędzenie wolnego czasu w sposób proedukacyjny, uczy odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, wpaja przyjęte normy społeczne. Dodatkowo kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia tematyczne, okolicznościowe, spotkania na które zapraszani są ważni goście m.in.: Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej ks. Paweł Zięba, Burmistrz Miasta Jacek Kostka, Przewodniczący Rady Miasta Jan Mordas, ks. dziekan J. Gawrylczyk, Robert Lorenc Dyrektor Carrefour w Olsztynie, jak również przedstawicieli innych instytucji wspierających działalność świetlicy.

W niektórych diecezjach jej finał ma bardzo uroczysty charakter. W innych wierni zostawiają skarbonki w kościele przy okazji święcenia pokarmów wielkanocnych. W jeszcze innych, skarbonki są przekazywane podczas uroczystej liturgii Mszy św. w Święto Miłosierdzia Bożego.Placówka ta funkcjonuje od 1999 r., a jej największym sukcesem jest liczna gromada dzieci, która zawsze chętnie przychodzi do naszej świetlicy. Projekt „Dożywianie z Carrefour” przyczynia się do ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci, młodzieży z terenu Górowa Iławeckiego, pomaga w kształtowaniu prawidłowego nawyku żywieniowego u podopiecznych. „Dożywianie z Carrefour” stanowi również elementy zaangażowania społecznego Carrefour. Jest to inicjatywa stabilna i długofalowa. Serdecznie dziękujemy Carrefour Polska, Fundacji Carrefour za podjęto współpracę.Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej