Podsumowanie programu adaptacji rodzin z Donbasu

Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przez okres 6 miesięcy miały zapewniony pobyt w ośrodkach i całodzienne wyżywienie. W tym czasie ewakuowani przeszli aklimatyzację, uczyli się języka polskiego i przygotowywali do osiedlenia w Polsce. W ośrodkach - Caritas w Rybakach i rządowym w Łańsku – zaraz po ewakuacji z Donbasu, zamieszkało w sumie 76 rodzin. Wśród nich było około 55 dzieci.Minister Teresa Piotrowska podziękowała wszystkim instytucjom, organizacjom pozarządowym i samorządom, które były zaangażowane w niesienie pomocy ewakuowanym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zbierało oferty pomocy dla osób ewakuowanych z Donbasu w specjalnym banku ofert. W ramach banku ofert swoją pomoc w postaci mieszkania czy pracy zaoferowały samorządy, przedsiębiorcy, organizacje oraz osoby indywidualne.Po okresie adaptacji i załatwieniu spraw formalno-prawnych, rodziny sukcesywnie opuszczały ośrodki. Z racji tego, że dzieci chodziły do szkoły, największa grupa osób wyjechała wraz z zakończeniem roku szkolnego. Rodziny, które opuściły ośrodki, zamieszkały w lokalach zaproponowanych przez władze miejskie i w mieszkaniach wynajmowanych m.in. w Nowym Sączu, Warszawie, Szczecinie, Wałbrzychu, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy.Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej