Ogólnopolska Akcja Caritas - ,,Kromka chleba dla sąsiada”

Akcja „Kromka Chleba dla sąsiada” to wielki apel o zainteresowanie losem drugiego człowieka, który mimo bogactwa wniesionego w życie swoich dzieci, wnuków i całych społeczności, dziś często pozostaje na marginesie właśnie z powodu przeżytych lat. Przełamanie barier i spotkanie jest bezcennym doświadczeniem dla obydwu stron. Wiedzą to dobrze wolontariusze Caritas wynoszący z tych spotkań ludzkie ciepło, mądrość i doświadczenie. Kromka Chleba dla sąsiada to święto dzielenia się sobą.Caritas Warmińska zaprasza wolontariuszy SKC i PZC do udziału w ogólnopolskiej zbiórce żywności pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada”, która odbędzie się w wyznaczonych sklepach BIEDRONKA w dniu 19 września br w godzinach 15.00-20.00.
Zebrana żywność będzie przekazana w formie paczek starszym, samotnym osobom w danej parafii.W ramach obsługi zbiórki żywności zapewniamy identyfikatory i plakaty .
Kampania będzie promowana w mediach ogólnopolskich oraz w gazetkach Biedronki.

Działalność Caritas Archidiecezji Warmińskiej